Investeringsforeningen Multi Manager Invest - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 25/6 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående fonde, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Følgende fonde er omhandlet:

DK0060447274Globale AktierMMIGA
DK0060447357Globale Aktier Akk.MMIGAA
DK0060918498Globale Value AktierMMIGLVAAKT
DK0060918571Globale Value Aktier AkkMMIGLVAAKTAKK
DK0060316685Nye Aktiemarkeder Akk.MMINAM
DK0060316768Nye Aktiemarkeder Akk.MMINAA
DK0060254043Nye ObligationsmarkederMMINO
DK0060254126Nye Obligationsmarkeder Akk.MMINOA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør