Investeringsforeningen HP Invest - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 25/6 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående fonde, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder alle de noterede fonde:

DK0060227239Danske Obligationer Akk. - KLHPIDOAKL
DK0060118610Korte Danske Obligationer - KLHPIKDOKL
DK0060141786Lange Danske Obligationer - KLHPILDOKL

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør