Investeringsgforeningen Nykredit Invest - anmodning om suspension

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

DK0060429108Balanced Risk AllocationNYIBRA
DK0060361046Bæredygtige AktierNYIBDA
DK0010297118Danske AktierNYIDA
DK0060034270Danske Aktier Akk.NYIDAA
DK0060356392Europæiske Virksomhedsobl SRINYIEVO
DK0016286230Globale Aktier SRINYIGSA
DK0060032738Globale Aktier SRI Akk.NYIGAS
DK0060360824Globale FokusaktierNYIGLA
DK0060038347Globale Fokusaktier Akk.NYIGFA
DK0060009249Korte ObligationerNYIKO
DK0060033975Korte Obligationer Akk.NYIKOA
DK0060356202Kredit ObligationerNYIKRO
DK0060643021Kredit Obligationer Akk.NYIKA
DK0060009405Lange obligationerNYILO
DK0060034007Lange obligationer Akk.NYILOA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen