Aktietilbagekøbsprogram

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. april 2017 til og med den 12. april 2018. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 6/2017 af d. 20. april 2017.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse82.10495,907.873.509
16. marts 201844092,5040.700
19. marts 201843591,5039.803
20. marts 201843091,5039.345
21. marts 201843091,5039.345
22. marts 201844092,0040.480
Total under aktietilbagekøbsprogrammet84.27995,798.073.182

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 84.279 egne aktier, svarende til 3,07% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 596/2014 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i regnearket vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Med venlig hilsen

Niels Roth
Bestyrelsesformand

For yderligere oplysninger venligst kontakt
bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11
direktør Lars Frederiksen, 40 36 41 09

Meddelelse nr 15 i 2018 (Aktietilbagekøb)

FED trading data_23.03.2018